Eva Hromníková

fyzioterapeut špecialista

Štúdium rehabilitácie ukončila na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach v roku 1992. Od toho roku sa začala venovať rehabilitácii a balneológii. Ako fyzioterapeut poskytovala rehabilitačnú starostlivosť detským pacientom a novorodencom v detskom sanatóriu. V roku 2005 ukončila špecializačné štúdium v špecializačnom obore Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencii. Špecializuje sa na rôzne funkčne poruchy pohybového systému u deti a dospelých a na vývojovú kineziológiu od novorodeneckého obdobia.

Vzdelanie:

2004 - 2005

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Špecializácia v špecializačnom odbore
Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov

1990 – 1992

Stredná zdravotnícka škola Košice (denná–pomaturitná kvalifikačná forma) Študijný odbor: rehabilitačný pracovník

Kurzy:
  • Certifikovaná pracovná činnosť Reflexná terapia podľa Vojtu.
  • Využitie dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Kolářa v pediatrii.
  • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému.
  • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolařa.
  • Bazálne posturalne programy

Na stránke physio-medical.sk používame súbory cookies, aby sme zlepšili vaše používateľské prostredie. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím