Mgr. Jakub Job

fyzioterapeut

Magisterské štúdium fyzioterapie ukončil na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v roku 2015. Od roku 2013 pracuje ako fyzioterapeut v súkromných zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú zamerané na liečbu pohybového aparátu. Je členom Slovenskej komory fyzioterapeutov. Jeho ambulanciu navštevujú klienti s bolesťami ramenných a bedrových kĺbov, zapálených šľachových úponov, klienti s akútnymi a chronickými bolesťami krčnej, hrudnej a krížovej chrbtice. Taktiež hobby a profesionálni športovci so svalovými problémami, ale aj z dôvodu prevencie vzniku ďalších úrazov. Neoddeliteľnou súčasťou ambulancie fyzioterapeuta je liečba klientov s problémami medzistavcových platničiek a následná rehabilitácia po úrazoch a operáciách pohybového aparátu ľudského tela. Vo svojej praxi najčastejšie využíva metodiky založené na neurofyziologickom základe fungovania ľudského tela ako sú napr. Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Inovované Klappovo lezenie a Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia. Dôležitou súčasťou jeho práce sú mobilizačné techniky kĺbov, uvoľňovanie spúšťových bodov a kineziotaping. Za najdôležitejší pilier úspechu liečby pokladá aktívny a pravidelný prístup klienta k liečbe jeho problémov mimo ambulancie fyzioterapeuta.

Vzdelanie:

2010 - 2015

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2004 - 2009

Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok

Kurzy:
 • Koncept Proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie (PNF) (J. Holubařová)
 • Inovované Klappovo lezenie (J. Čápová)
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B, C)
 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému (E. Janíková)
 • Ontogenéza posturálnych funkcií (J. Čápová)
 • Terapeutické využitie kineziotapu (R. Válka)
 • Fyzioterapia poúrazových a pooperačných stavov končatín (P. Švejcar)
 • Aplikovaná kineziológia pri cvičení na labilných plochách (P. Švejcar)
 • Hlboký systém stabilizácie chrbtice (P. Bitnar)
 • Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia (P. Bitnar)
 • Bránica a jej úloha pri vzniku funkčných porúch pohybového a viscerálneho systému (P. Bitnar)
 • Diagnostika a terapia ramenného kĺbu (I., II.) (B. Rutowicz)
 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu (I., II.) (B. Rutowicz)
 • Diagnostika a terapia členkového kĺbu (I., II.) (B. Rutowicz)

Na stránke physio-medical.sk používame súbory cookies, aby sme zlepšili vaše používateľské prostredie. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím