Kurz

Menej frekventované metódy v akupunktúre a v komplexnej medicíne

Dátum: 2023
Prednáša:' MUDr. Gustáv Solár, PhD
Cena: Určí organizátor EUR

Termín: priebežne podľa prihlásených. Termín sa vypíše po prihlásení sa do kurzu.
Dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz


Forma vzdelávania : kombinované (prezenčné/on-line)alebo len on-line distančné Zoom platforma


Počet účastníkov kurzu: minimálne 30 účastníkov


Predstavuje 48 hodín (2 predĺžené víkendy 2 x 24 hodín)
Kredity: 2 x 24 kreditov = 48 kreditov , podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov


Cena kurzu: Jeden víkend 24 hodín 200€, vždy za jeden absolvovaný kurz.

Kurz je určený lekárom, fyzioterapeutom, zdravotníckym pracovníkom, psychológom, a terapeutom

Dôraz sa kladie na uplatnenie aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti fyziky zvuku a terapie zvukom, využitie najnovších poznatkov z neurotechológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v kontexte akupunktúry ako aj prepojenie akupunktúry so spirituálnou terapiou a použitie akupunktúrneho dotazníka v rámci komplexnej liečby (somatická, psychická, komplexná rovina súčasne).
Absolvent dostane potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa

Na stránke physio-medical.sk používame súbory cookies, aby sme zlepšili vaše používateľské prostredie. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím