Eva Hromníková

fyzioterapeut špecialista

Štúdium rehabilitácie ukončila na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach v roku 1992. Od toho roku sa začala venovať rehabilitácii a balneológii. Ako fyzioterapeut poskytovala rehabilitačnú starostlivosť detským pacientom a novorodencom v detskom sanatóriu. V roku 2005 ukončila špecializačné štúdium v špecializačnom obore Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencii. Špecializuje sa na rôzne funkčne poruchy pohybového systému u deti a dospelých a na vývojovú kineziológiu od novorodeneckého obdobia.

Vzdelanie:

2004 - 2005

Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, špecializačné štúdium, odbor: Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov

1990 – 1992

Stredná zdravotnícka škola Košice (denná–pomaturitná kvalifikačná forma) Študijný odbor: rehabilitačný pracovník

Kurzy:
 • Bazálni Posturálni Programy (BPP) - Jarmila Čápová: školíci fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • Reflexná terapia podľa Vojtu - Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
 • Využitie dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Kolářa v pediatrii - Rehabilitation Prague School
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS) podľa Kolářa – Rehabilitation Prague School (A,B,C).
 • Diagnostika a liečba funkčných porúch pohybového systému - Česká lékařska společnost J.E. Purkyně
 • Kineziologická diagnostika v ranném dětském věku – Physio-Medical (Jarmila Čápova)
 • Inovované Klappovo lezení - kvadrupedálna lokomócia v prevencii a liečbe – Physio-Medical (Jarmila Čápová)
 • Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP – Physio-Medical (Jarmila Čápova)
 • Mobilizačné techniky - Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
 • Hlboký systém stabilizace páteře - Physio-Medical (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - Physio-Medical (Mgr. Petr Bitnar)
 • Mobilizácia rebier (Mojžišová)
 • Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom
 • Chabé držení těla a skolióza– Physio-Medical (Jarmila Čápova)

Na stránke physio-medical.sk používame súbory cookies, aby sme zlepšili vaše používateľské prostredie. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím