PhDr. Róbert Baumann, dipl. f.

fyzioterapeut špecialista, odborný garant

Fyzioterapiu vyštudoval na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave a venuje sa jej od roku 2000. Od roku 2003 vykonáva klinickú prax v Univerzitných nemocniciach v Bratislave, súkromných rehabilitačných centrách a formou domácej rehabilitácie. Pravidelne je pozývaný ako fyzioterapeut na výmenné stáže do Dynamic Neuromuskular rehabilitation v New York City v USA. Je členom Slovenskej komory fyzioterapeutov. V rokoch 2012 - 2021 pôsobil ako predseda disciplinárnej komisie Slovenskej komory fyzioterapeutov. Zúčastňuje sa domácich aj zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencií. V rokoch 2010 až 2015 pracoval ako dobrovoľník v detskom sanatóriu, kde poskytoval rehabilitáciu novorodencom a detským pacientom. V roku 2016 ukončil špecializačné štúdium na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave, čím sa stal fyzioterapeut špecialista. Externe prednášal na postgraduálnom štúdiu Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave v špecializačnom študijnom programe fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému. Špecializuje sa na rôzne klinické diagnózy: bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, liečbu funkčných porúch pohybového systému a nápravu neideálneho vývoja u novorodencov, detí aj dospelých.

Vzdelanie:

2022 - súčasnosť

Slovak School of Osteopathy (Slovenská Škola Osteopatie ) odbor: Osteopatia

2014 - 2016

Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, špecializačné štúdium, odbor: fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému.

2012

Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, rigorózna skúška, odbor: fyzioterapia.

2006 - 2011

Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, odbor: fyzioterapia.

2000 – 2003

Vyššie odborné vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola v Bratislave, odbor: diplomovaný fyzioterapeut.

1996 – 2000

Gymnázium v Bratislave.

Kurzy:
 • Kraniosakrální osteopatie : Přístupy v regulaci nervového systému CNS, ANS a MNS - CSB - Kranes ( Radek Neškrabal, BCST )
 • Kraniosakrální osteopatie - Senzamotorika ( Radek Neškrabal, BCST ) (CSO1, CSO2, CSO3, CSO4, CSO5, CSO6)
 • Chabé držení těla a skolióza– Physio-Medical (Jarmila Čápova)
 • Spiraldynamik Basic – Spiraldynamik (Lenka Kazmárová)
 • Craniosacral Therapy I – The Upledger Institute (Mgr. Helena Toušková, CST-D)
 • Access bars – access consciousness
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie – Senzamotorika (Mgr. Barbara Fischerová)
 • Kineziologická diagnostika v ranném dětském věku – Physio-Medical (Jarmila Čápova)
 • Dornová metóda plus – Prouzová Púry
 • Inovované Klappovo lezení - kvadrupedálna lokomócia v prevencii a liečbe – Physio-Medical (Jarmila Čápová)
 • Bazálni Posturálni Programy (BPP) - Jarmila Čápová: školíci fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • Využití jógy, tchai ji a čchi kung ve fyzioterapii - Instruct (Dr. Pavel Švejcar)
 • Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP – Physio-Medical (Jarmila Čápova)
 • Visceral manipulation 1. - Barral Institute (Pierre Vey, DO)
 • Stop Chasing Pain - Primal Movement Chains (Perry Nickelston, DC)
 • Mobilizačné techniky - Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
 • Základy osteopatie (GOT) - NZZ Fyzioterapie, Barral Institute (Pierre Vey, DO)
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS) podľa Kolářa, DNS refresh kurz – Rehabilitation Prague School
 • Hlboký systém stabilizace páteře - Physio-Medical (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - Physio-Medical (Mgr. Petr Bitnar)
 • Klappovo lezenie - kvadrupedálna lokomócia v prevencii a liečbe - Jarmila Čápová: školíci fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • Proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia (PNF) – Rehaspring (Mgr. Jiřina Holubářová)
 • Neuro-muskulo-skeletárny koncept (diagnostika a liečba) - Physioplus: Centrum fyzioterapia a vzdelávania (A,B,C, D)
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS) podľa Kolářa – Rehabilitation Prague School (A,B,C, D)
 • Stabilizačné cvičenie v zóne ramenného pletenca - Instruct (Dr. Pavel Švejcar)
 • Diagnostika a liečba funkčných porúch pohybového systému - Česká lékařska společnost J.E. Purkyně
 • Reflexná terapia podľa Vojtu - Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
 • Kineziologický tejping – Sixtus Italia
 • Manuálna lymfodrenáž - Škomas

Na stránke physio-medical.sk používame súbory cookies, aby sme zlepšili vaše používateľské prostredie. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím