Náš tím

PhDr. Róbert Baumann, dipl. f.

fyzioterapeut špecialista, odborný garant

Fyzioterapiu vyštudoval na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave a venuje sa jej od roku 2000. Od roku 2003 vykonáva klinickú prax v Univerzitných nemocniciach v Bratislave, súkromných rehabilitačných centrách a formou domácej rehabilitácie. Pravidelne je pozývaný ako fyzioterapeut na výmenné stáže do Dynamic Neuromuskular rehabilitation v New York City v USA. Je členom Slovenskej komory fyzioterapeutov. V rokoch 2012 - 2021 pôsobil ako predseda disciplinárnej komisie Slovenskej komory fyzioterapeutov. Zúčastňuje sa domácich aj zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencií. V rokoch 2010 až 2015 pracoval ako dobrovoľník v detskom sanatóriu, kde poskytoval rehabilitáciu novorodencom a detským pacientom. V roku 2016 ukončil špecializačné štúdium na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave, čím sa stal fyzioterapeut špecialista. Externe prednášal na postgraduálnom štúdiu Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave v špecializačnom študijnom programe fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému. Špecializuje sa na rôzne klinické diagnózy: bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, liečbu funkčných porúch pohybového systému a nápravu neideálneho vývoja u novorodencov, detí aj dospelých.

Zobraziť profil
 
Eva Hromníková

fyzioterapeut špecialista

Štúdium rehabilitácie ukončila na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach v roku 1992. Od toho roku sa začala venovať rehabilitácii a balneológii. Ako fyzioterapeut poskytovala rehabilitačnú starostlivosť detským pacientom a novorodencom v detskom sanatóriu. V roku 2005 ukončila špecializačné štúdium v špecializačnom obore Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencii. Špecializuje sa na rôzne funkčne poruchy pohybového systému u deti a dospelých a na vývojovú kineziológiu od novorodeneckého obdobia.

Zobraziť profil
 
Bc. Martin Kováč

fyzioterapeut

Fyzioterapiu vyštudoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2014 a od tohto roku vykonáva klinickú prax v súkromných rehabilitačných centrách. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencii. Špecializuje sa na funkčné poruchy pohybového systému u dospelých.

Zobraziť profil
 
Mgr. Patrícia Skovajsová

fyzioterapeut

Patrícia je bývalá slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike. Fyzioterapiu vyštudovala na Univerzite Palackého v Olomouci, na Fakulte telesnej kultúry. Počas svojho štúdia absolvovala niekoľko zahraničných výmenných pobytov formou štúdia aj praxe, konkrétne vo Fínsku, Írsku, Taliansku a v Izraeli. Od roku 2016 vykonáva klinickú prax v nemocniciach, v súkromných rehabilitačných centrách a v štátnych zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a v Českej republike. Popri fyzioterapii sa venuje športu, deťom a záchrane planéty. Magisterský stupeň jej štúdia sa zameriava na aplikované pohybové aktivity, prácu s ľuďmi s telesným a duchovným postihnutím a ich integráciu do spoločnosti. Patrícia sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej konferencie Physiocouch, ktorú v roku 2019 zorganizovala v spolupráci so spolužiakmi pod zastrešením Univerzity Palackého.

Zobraziť profil
 
Katarína Hromníková, dipl.f.

fyzioterapeut

Katarína vyštudovala diplomovaného fyzioterapeuta v Bratislave. Od skončenia školy v roku 2020 sa zameriava na detskú rehabilitáciu. Klinickú prax vykonávala v súkromnej detskej rehabilitačnej nemocnici. Zúčastňuje sa domácich aj zahraničných odborných kurzov. Špecializuje sa na rôzne funkčné poruchy pohybového systému u detí a dospelých a na vývojovú kineziológiu od novorodeneckého obdobia.

Zobraziť profil
 
Bc. Jaroslav Greguš

fyzioterapeut

Fyzioterapiu vyštudoval na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencií. Špečializuje sa na funkčné poruchy pohybového systému u dospelých.

Zobraziť profil
 
Ing. Lenka Lukáčová

office manager, recepcia

Stará sa o plynulý chod nášho zariadenia a recepcie. Komunikuje s klientami, vybavuje ich požiadavky, zabezpečuje administratívne úkony a organizáciu vzdelávacích kurzov. Jej hlavnou snahou je spokojnosť klienta s našimi službami a udržiavanie príjemného prostredia v našich priestoroch.

Zobraziť profil
 

Na stránke physio-medical.sk používame súbory cookies, aby sme zlepšili vaše používateľské prostredie. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím