Náš tím

PhDr. Róbert Baumann, dipl. f.

fyzioterapeut špecialista, odborný garant
Fyzioterapiu vyštudoval na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave a venuje sa jej od roku 2000. Od roku 2003 vykonáva klinickú prax v Univerzitných nemocniciach v Bratislave, súkromných rehabilitačných centrách a formou domácej rehabilitácie.

Zobraziť profil
 
 
Eva Hromníková

fyzioterapeut špecialista
Štúdium rehabilitácie ukončila na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach v roku 1992. Od toho roku sa začala venovať rehabilitácii a balneológii. Ako fyzioterapeut poskytovala rehabilitačnú starostlivosť detským pacientom a novorodencom v detskom sanatóriu.

Zobraziť profil
Bc. Patrícia Skovajsová

fyzioterapeut
Patrícia je bývalá slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike. Fyzioterapiu vyštudovala na Univerzite Palackého v Olomouci, na Fakulte telesnej kultúry. Počas svojho štúdia absolvovala niekoľko zahraničných výmenných pobytov formou štúdia aj praxe, konkrétne vo Fínsku, Írsku, Taliansku a v Izraeli.

Zobraziť profil
 
 
Bc. Martin Kováč

fyzioterapeut
Fyzioterapiu vyštudoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2014 a od tohto roku vykonáva klinickú prax v súkromných rehabilitačných centrách. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných odborných kurzov a vedeckých konferencii. Špecializuje sa na funkčné poruchy pohybového systému u dospelých.

Zobraziť profil
Bc. Martin Švarc

fyzioterapeut
Fyzioterapiu vyštudoval na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave- Fakulta Zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Fyzioterapii sa venuje od roku 2013 odkedy vykonáva klinickú prax v štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadeniach pre deti aj dospelých, kde sa stretáva najmä s funkčnými a štrukturálnymi poruchami pohybového aparátu, neurologickými, ortopedickými či traumatologickými pacientami aj športovcami po zraneniach s potrebou včasnej rahabilitácie.

Zobraziť profil
 
 
Ing. Lenka Lukáčová

office manager, recepcia
Stará sa o plynulý chod nášho zariadenia a recepcie. Komunikuje s klientami, vybavuje ich požiadavky, zabezpečuje administratívne úkony a organizáciu vzdelávacích kurzov. Jej hlavnou snahou je spokojnosť klienta s našimi službami a udržiavanie príjemného prostredia v našich priestoroch.

Zobraziť profil

Na stránke physio-medical.sk používame súbory cookies, aby sme zlepšili vaše používateľské prostredie. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím